Trả lời câu hỏi 2 Bài 40 Trang 202 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 40 Trang 202 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 40 Trang 202 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy nêu tình hình nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Lời giải câu hỏi 2 Bài 40 Trang 202 SGK Lịch sử lớp 10:

– Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, Nga chưa tiến hành cách mạng tư sản nhưng đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Kinh tế công thương nghiệp phát triển cùng với sự xuất hiện của các công ty độc quyền. Nền công nghiệp mở rộng với quy mô ngày càng lớn làm cho đội ngũ công nhân ngày càng đông đảo.

– Về chính trị, nước Nga hầu như duy trị nguyên vẹn bộ máy cai trị của nền quân chủ phong kiến chuyên chế. Nga hoàng bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chủ. Đời sống của công nhân và nhân dân lao động hết sức cơ cực.

– Nga thất bại trong cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905) làm cho mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt.

.BAIVIET.COM