Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 81 SGK Toán lớp 6 – Tập 2

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 81 SGK Toán lớp 6 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4. Khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz?.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 Trang 81 SGK Toán lớp 6 Tập 2:

Hai góc kề bù có tổng số đo bằng bao nhiêu ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 trang 81 SGK Toán lớp 6 Tập 2:

Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180°

(BAIVIET.COM)