Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 76 SGK Địa lí lớp 5

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 76 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Sông ngòi.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 Trang 76 SGK Địa lí lớp 5:

Nước sông lên xuống theo mùa có những ảnh hưởng gì tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 76 SGK Địa lí lớp 5:

Nước sông của nước ta chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa lũ và mùa cạn.

Nước sông lên xuống theo mùa có ảnh hưởng lớn tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta:

– Vào mùa mưa gây ra lũ lụt, ngập úng, gây thiệt hại lớn đến sản xuất và sinh hoạt của con người.

– Vào mùa khô, gây thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt cảu con người.

(BAIVIET.COM)