Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 70 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 Trang 70 SGK Toán 8 – Tập 2:

1) Nếu ΔA’B’C’ = ΔABC thì tam giác A’B’C’ có đồng dạng với tam giác ABC không ? Tỉ số đồng dạng là bao nhiêu ?

2) Nếu ΔA’B’C’ ∼ ΔABC theo tỉ số k thì ΔABC ∼ ΔA’B’C’ theo tỉ số nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 70 SGK Toán 8 – Tập 2:

1) ΔABC ∼ ΔA’B’C’ theo tỉ số đồng dạng k = 1

2) Nếu ΔA’B’C’ ∼ ΔABC theo tỉ số k thì ΔABC ∼ ΔA’B’C’ theo tỉ số 1/k

(BAIVIET.COM)