Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 65 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 65 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 Trang 65 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Quan sát tam giác vừa cắt (trên đó đã vẽ ba đường trung tuyến). Cho biết: Ba đường trung tuyến của tam giác này có cùng đi qua một điểm hay không ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 trang 65 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Ba đường trung tuyến của tam giác này có cùng đi qua một điểm

(BAIVIET.COM)