Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 53 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

0 đánh giá

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 53 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 trang 53 SGK Toán 9 – Tập 1:

Tìm các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau:

y = 0,5x + 2;

y = 0,5x – 1;

y = 1,5x + 2.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 trang 53 SGK Toán 9 – Tập 1:

Các cặp đường thẳng cắt nhau là

y = 0,5x + 2 và y = 1,5x +2

y = 0,5x – 1 và y = 1,5x +2

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Gửi bình luận

Back To Top