Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 33 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 33 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4. Đơn thức đồng dạng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 Trang 33 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Ai đúng ? Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói:

“0,9xy² và 0,9x²y là hai đơn thức đồng dạng” Bạn Phúc nói: “Hai đơn thức trên không đồng dạng”. Ý kiến của em ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 trang 33 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Phần biến của đơn thức 0,9xy² là xy²

Phần biến của đơn thức 0,9x² y là x²y

Phần biến của hai đơn thức khác nhau nên hai đơn thức đó không đồng dạng

(BAIVIET.COM)