Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 21 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 21 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 4Vai trò của các nguyên tố khoáng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 Trang 21 SGK Sinh học lớp 11:

Dựa theo nội dung của bảng 4, hãy khái quát vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu.

Tra loi cau hoi 2 Bai 4 trang 21 SGK Sinh hoc lop 11

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 21 SGK Sinh học lớp 11:

Khái quát vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu:

* Vai trò của các nguyên tố đại lượng:

Các nguyên tố đại lượng thường đóng vai trò cấu trúc trong tế bào, là thành phần của các đại phân tử trong tế bào (protein, lipit, axit nucleic,…).Các nguyên tố đại lượng còn ảnh hưởng đến tính chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh như: diện tích bề mặt, độ ngậm nước, độ nhớt và độ bền vững của hệ thống keo.

* Vai trò của các nguyên tố vi lượng

Các nguyên tố vi lượng thường là thành phần không thể thiếu được ở hầu hết các enzim. Chúng hoạt hóa cho các enzim trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. Các nguyên tố vi lượng còn liên kết với các chất hữu cơ tạo thành hợp chất hữu cơ – kim loại (hợp chất cơ kim). Những hợp chất này có vai trò hết sức quan trọng trong các quá trình trao đổi chất. Ví dụ: Cu trong xitocrom, Fe trong EDTA, Có trong vitamin B12

BAIVIET.COM