Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 18 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 18 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Trùng roi.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 Trang 18 SGK Sinh học lớp 7:

Dựa vào cấu tạo trùng roi hãy giải thích hiện tượng xảy ra của thí nghiệm trên. Thảo luận và đánh dấu (√) vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ:

– Diệp lục
– Roi và điểm mắt

Trùng roi xanh có giống tế bào thực vật ở chỗ:

– Có diệp lục
– Có roi
– Có thành xenlulozo
– Có điểm mắt

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 18 SGK Sinh học lớp 7:

Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ:

– Diệp lục
– Roi và điểm mắt

Trùng roi xanh có giống tế bào thực vật ở chỗ:

– Có diệp lục
– Có roi
– Có thành xenlulozo
– Có điểm mắt

BAIVIET.COM