Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Các nước châu Á.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 9:

Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 9:

– Với thắng lợi của cách mạng Trung Quốc 1949 đã kết thúc 100 năm bị đế quốc, phong kiến, tư sản mại bản nô dịch thống trị và mở ra một kỉ nguyên mới: Kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội trong lịch sử Trung Quốc.

– Tăng cường lực lượng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

– Có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á.

(BAIVIET.COM)