Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 Trang 16 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 16 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 Trang 16 SGK Địa lí lớp 9:

Quan sát hình 4.2, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta.

tra loi cau hoi 2 bai 4 trang 16 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 16 SGK Địa lí lớp 9:

– Trong cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta năm 2003, chiếm tỉ trọng cao nhất là lao động nông, lâm, ngư nghiệp (59,6%), tiếp đến là tỉ trọng của lao động dịch vụ(24,0%), thấp nhất là lao động công nghiệp – xây dựng (16,4%).

– Trong giai đoạn 1989 – 2003, cơ cấu sư dụng lao động ở nước ta có sự chuyển biến theo hướng : Tỉ trọng lao động nông – lâm – ngư nghiệp giảm 11,9% (từ 71,5% năm 1989 xuống còn 59,6% năm 2003). Tỉ trọng lao động công nghiệp – xây dựng tăng 5,2 % (từ 11,2% năm 1989 lên 16,4% năm 2003). Tỉ trọng lao động dịch vụ tăng 6,7% (từ 17,3% năm 1989 lên 24,0% năm 2003).

(BAIVIET.COM)