Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 15 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Phương trình tích.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 Trang 15 SGK Toán 8 – Tập 2:

Hãy nhớ lại một tính chất của phép nhân các số, phát biểu tiếp các khẳng định sau:

Trong một tích nếu có một thừa số bằng 0 thì …; ngược lại, nếu tích bằng 0 thì ít nhất một trong các thừa số của tích …

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 15 SGK Toán 8 – Tập 2:

Trong một tích nếu có một thừa số bằng 0 thì tích bằng 0; ngược lại, nếu tích bằng 0 thì ít nhất một trong các thừa số của tích bằng 0

(BAIVIET.COM)