Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 14 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 14 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 Trang 14 SGK Sinh học lớp 6:

Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

– Cây cải là …….

– Cây lúa là …….

– Cây dương xỉ là …….

– Cây xoài là …….

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 14 SGK Sinh học lớp 6:

– Cây cải là cây có hoa.

– Cây lúa là cây không có hoa.

– Cây dương xỉ là cây không có hoa.

– Cây xoài là cây có hoa.

BAIVIET.COM