Trả lời câu hỏi 2 Bài 39 Trang 199 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 39 Trang 199 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 39: Quốc tế thứ hai.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 39 Trang 199 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ hai trong thời gian Ăng-ghen lãnh đạo.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 39 Trang 199 SGK Lịch sử lớp 10:

– 14/7/1889, Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức tại Pa-ri. Đại hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, nêu lên sự cần thiết phải thành lập chính Dảng của giai cấp vô sản mỗi nước, đề cao vai trò của quần chúng, đòi tăng lương, ngày làm 8 giờ và lấy ngày 1/5 hằng năm làm ngày Quốc tế lao động.

– Cũng như Quốc tế thứ nhất, Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động chủ yếu dưới hình thức đại hội. Nhờ vai trò tích cực của Ăng-ghen, Quốc tế thứ hai đã có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX.

(BAIVIET.COM)