Trả lời câu hỏi 2 Bài 39 Trang 140 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 39 Trang 140 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 39 Trang 140 SGK Địa lí lớp 9:

Tại sao nghề làm muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 39 Trang 140 SGK Địa lí lớp 9:

Nghề làm muôi phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ vì: Nhiệt độ trung bình cao, số giờ nắng trong năm lớn, nước biển có độ mặn cao, chỉ có một số sông nhỏ đổ ra biển

(BAIVIET.COM)