Trả lời câu hỏi 2 Bài 39 Trang 136 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 39 Trang 136 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 39 Trang 136 SGK Địa lí lớp 8:

Hãy tính xem ở nước ta 1 km² đất liền tương ứng với bao nhiêu km² mặt biển?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 39 Trang 136 SGK Địa lí lớp 8:

– Diện tích đất liền (S1) = 33000km² (làm tròn).

– Diện tích biển Việt Nam (S2) = 100000 km².

– Tỉ lệ S2 : S1 = 3,03.

Như vậy 1km² đất liền ứng với trên 3km² mặt biển.

(BAIVIET.COM)