Trả lời câu hỏi 2 Bài 38 Trang 134 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 38 Trang 134 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 38 Trang 134 SGK Địa lí lớp 8:

Em hãy cho biết một số nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng nước ta.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 38 Trang 134 SGK Địa lí lớp 8:

– Chiến tranh hủy duyệt.

– Cháy rừng.

– Chặt phá khai thác quá sức tái sinh của rừng.

(BAIVIET.COM)