Trả lời câu hỏi 2 Bài 38 trang 123 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 38 Trang 123 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 38 Trang 123 SGK Sinh học lớp 8:

Chọn câu trả lời đúng nhất

  • 1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:

A. Thận, cầu thận, bóng đái.

B. Thận, ống thận, bóng đái

C. Thận, bóng đái, ống đái

D. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái

  • 2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:

A. Thận

B. Ống dẫn nước tiểu

C. Bóng đái

D. Ống đái

  • 3. Cấu tạo của thận gồm:

A. Phần vỏ, phần tủy, bế thận, ống dẫn nước tiểu

B. Phần vỏ, phần tủy, bế thận

C. Phần vỏ, phần tủy so với các đơn vị chức năng, bể thận

D. Phần vỏ và phần tủy với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp, bể thận.

  • 4. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm:

A. Cầu thận, nang thận

B. Nang cầu thận, ống thận

C. Cầu thận, ống thận

D. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận

Lời giải câu hỏi 2 Bài 38 Trang 123 SGK Sinh học lớp 8:

1 – D.

2 – A.

3 – D.

4 – D

BAIVIET.COM