Trả lời câu hỏi 2 Bài 37 trang 123 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 37 Trang 123 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 37: Tảo.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 37 Trang 123 SGK Sinh học lớp 6:

Quan sát đoạn rong mơ trên mẫu thật hoặc qua hình vẽ. Nhận xét đặc điểm của rong mơ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 37 Trang 123 SGK Sinh học lớp 6

– Rong mơ có dạng hình cây , có màu nâu, sống thành từng đám lớn.

(BAIVIET.COM)