Trả lời câu hỏi 2 Bài 36 Trang 184 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 36 Trang 184 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 36 Trang 184 SGK Lịch sử  lớp 10:

Những hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân. Ý nghĩa của nó?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 36 Trang 184 SGK Lịch sử lớp 10:

– Những hình thức đấu tranh đầu tiên

+ Ban đầu là đấu tranh với hình thức đập phá máy móc

+ Sau đó chuyển qua hình thức bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm và thành lập các nghiệp đoàn.

– Ý nghĩa:

+ thể hiện tinh thần đấu tranh chống áp bức, bóc lột của công nhân, biểu hiện rõ nét của quy luật có áp bức sẽ có đấu tranh.

+ tuy nhiên nó còn hạn chế do trình độ và nhận thức của công nhân.

(BAIVIET.COM)