Trả lời câu hỏi 2 Bài 36 trang 157 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 36 Trang 157 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 36 Trang 157 SGK Sinh học lớp 12

Quan sát các hình 36.2, 36.3 và 36.4 kết hợp với những nội dung đã học, hãy nêu những biểu hiện và ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể vào bảng 36:

Lời giải câu hỏi 2 Bài 36 Trang 157 SGK Sinh học lớp 12:

Bảng 36. Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật

Biểu hiện của quan hệ hỗ trợÝ nghĩa
Hỗ trợ giữa các cá thể trong nhóm cây bạch đànCác cây dựa vào nhau nên chống được gió bão:

Những cây sống theo nhóm chịu đựng gió bão và hạn chế sự thoát hơi nước tốt hơn những cây sống riêng rẽ.

Các cây thông nhựa liền rễ nhauCác cây hỗ trợ nhau về mặt dinh dưỡng, chịu hạn tốt hơn.
Chó rừng hỗ trợ nhau trong đànGiúp săn mồi tốt hơn, săn được con mồi lớn và tự vệ tốt hơn.
Bồ nông xếp thành hàng hỗ trợ nhau kiếm mồiBắt được nhiều cá hơn khi đi kiếm ăn riêng rẽ.

BAIVIET.COM