Trả lời câu hỏi 2 Bài 36 Trang 130 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 36 Trang 130 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 36 Trang 130 SGK Địa lí lớp 9:

Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 36 Trang 130 SGK Địa lí lớp 9:

Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản là do:

– Có vùng biển rộng và ấm quanh năm.

– Vùng rừng ven biển cung cấp nguồn tôm giống tự nhiên và thức ăn cho các vùng nuôi tôm trên các vùng đất ngập mặn.

– Lũ hàng năm của sông Mê Công đem lại nguồn thủy sản, lượng phù sa lớn.

– Sản phẩm trồng trọt, chủ yếu là trồng lúa, cộng với nguồn cá, tôm phong phú chính là nguồn thức ăn đế nuôi tôm, cá hầu hết ở các địa phương.

(BAIVIET.COM)