Trả lời câu hỏi 2 Bài 36 Trang 127 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 36 Trang 127 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 36 Trang 127 SGK Địa lí lớp 8:

Muốn hạn chế hiện tượng đất trong xói mòn và đá ong hóa chúng ta cần phải làm gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 36 Trang 127 SGK Địa lí lớp 8:

Muốn hạn chế hiện tượng đất xói mòn và đá ong hóa chúng ta cần phải bảo vệ rừng và trồng rừng để phủ xanh đất nước đồi trọc.

(BAIVIET.COM)