Trả lời câu hỏi 2 Bài 36 trang 120 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 36 Trang 120 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 36: Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 36 Trang 120 SGK Sinh học lớp 6:

– Các cây sống trên cạn luôn phụ thuộc vào các yếu tố: nguồn nước, sự thay đổi khí hậu (nhiệt độ, ánh sáng, gió, mưa,…), loại đất khác nhau.

– Khi quan sát các cây ngoài thiên nhiên, người ta có nhận xét sau:

+ Cây mọc ở nơi đất khô hạn, nắng, gió, gió nhiều (ví dụ: trên đồi trống) thường có rễ ăn sâu hoặc lan rộng và nông, thân thấp, phân cành nhiều, lá thường có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài.

+ Trong khi đó cây mọc ở nơi râm mát và ấm nhiều (ví dụ: trong rừng rậm hay trong thung lũng) thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn.

Hãy giải thích tại sao ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 36 Trang 120 SGK Sinh học lớp 6:

– Cây mọc nơi khô hạn nắng gió thường có rễ ăn sâu, lan rộng nhằm giúp cây đứng vững hơn, ngoài ra rễ ăn sâu giúp cây tìm kiếm được nguồn nước. Lá cây thường có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài nhằm hạn chế thoát hơi nước cho cây.

– Cây mọc trong nơi râm mát, ẩm nhiều thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn để cây có thể nhận được nhiều ánh sáng.

BAIVIET.COM