Trả lời câu hỏi 2 Bài 36 trang 117 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 36 Trang 117 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 36: Tổng kết về cây có hoa.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 36 Trang 117 SGK Sinh học lớp 6:

Đọc các thông tin dưới đây:

– Hoạt động chính của lá cây là chế tạo chất hữu cơ để nuôi cây. Nhưng lá muốn thực hiện chức năng đó phải nhờ hoạt động của rễ hấp thụ nước và muối khoáng, đồng thời các chất đó phải được vẫn chuyển qua thân mới lên được lá.

– Khi lá hoạt động yếu, thoát hơi nước ít thì sự hút nước của rễ cũng giảm, sự quang hợp của lá yếu không cung cấp đủ chất ding dưỡng cho thân, rễ, nên cây sinh trưởng chậm và ảnh hưởng tới sự ra hoa, kết hạt và tạo quả.

– Nếu ta bón đúng, bón đủ các loại phân thì rễ cây sẽ hoạt động tốt, chuyển được nhiều nguyên liệu cho lá, với ánh sáng đầy đủ lá sẽ quang hợp tốt, chế tạo được nhiều chất hữu cơ giúp cho cơ quan khác cũng phát triển (thân sẽ mập mạp, nhiều quả, nhiều hạt,…).

Qua các thông tin trên, cho biết giữa các cơ quan ở cây có hoa có mối quan hệ như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 36 Trang 117 SGK Sinh học lớp 6:

Giữa các cơ quan của cây có hoa có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động đến một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

BAIVIET.COM