Trả lời câu hỏi 2 Bài 35 trang 114 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 35 Trang 114 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 35 Trang 114 SGK Sinh học lớp 6:

Làm một cốc thí nghiệm có những điều kiện giống cốc số 3 trong thí nghiệm 1, rồi để trong hộp xốp đựng nước đá. Quan sát kết quả sau 3-4 ngày.

– Hạt đỗ trong cốc thí nghiệm này có nảy mầm được không? Vì sao?

– Ngoài điều kiện đủ nước, đủ không khí, hạt nảy mầm còn cần những điều kiện nào nữa?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 35 Trang 114 SGK Sinh học lớp 6:

– Hạt đỗ trong cốc thí nghiệm không nảy mầm được.

– Ngoài điều kiện đủ nước, đủ không khí, hạt nảy mầm còn cần có nhiệt độ thích hợp.

BAIVIET.COM