Trả lời câu hỏi 2 Bài 35 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 35 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 35 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 10:

Theo em, cần phải làm gì để nâng cao khả năng kháng bệnh cho vật nuôi ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 35 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 10:

– Ta phải tiêm vắc xin cho vật nuôi để vật nuôi có khả năng miễn dịch.

– Có chế độ dinh dưỡng, chăm sóc hợp lí để vật nuôi có sức khỏe.

(BAIVIET.COM)