Trả lời câu hỏi 2 Bài 34 Trang 173 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 34 Trang 173 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 34 Trang 173 SGK Lịch sử  lớp 10:

Các tổ chức độc quyền được hình thành như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 34 Trang 173 SGK Lịch sử lớp 10:

– Cuối thế kỉ XIX, việc sử dung nguồn năng lượng mới cũng những tiến bộ kỹ thuật tạo ra khả năng xây dựng các ngành công nghiệp trên quy mô lớn. Để tập trung nguồn vốn lớn đủ sức cạnh tranh, các nhà tư bản thành lập các công độc quyền.

– Các công ti nhỏ bị thu hút vào các công ti lớn. Nhiều tổ chức độc quyền ra đời lũng đoạn đời sống kinh tế của các nước tư bản.

(BAIVIET.COM)