Trả lời câu hỏi 2 Bài 34 trang 100 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 34 Trang 100 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 34 Trang 100 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy trả lời các câu hỏi sau: giao phối gần là gì? Gây ra những hậu quả nào ở động vật?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 34 Trang 100 SGK Sinh học lớp 9:

– Giao phối gần là sự giao phối giữa con cái sinh ra từ một cặp bố mẹ hoặc giữa bố mẹ với con cái.

– Hậu quả: sinh trưởng và phát triển yếu, khả năng sinh sản giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh, chết non.

(BAIVIET.COM)