Trả lời câu hỏi 2 Bài 33 trang 97 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 33 Trang 97 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 33 Trang 97 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy trả lời các câu hỏi sau

– Tại sao khi thấm vào tế bào một số hóa chất lại gây đột biến? Trên cơ sở nào mà người ta hi vọng có thể gây ra những đột biến theo ý muốn?

– Tại sao dùng consixin có thể gây ra các thể đa bội?

– Người ta đã dùng tác nhân hóa học để tạo ra các đột biến bằng những phương pháp nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 33 Trang 97 SGK Sinh học lớp 9:

– Khi thấm vào tế bào một số hóa chất sẽ tác động trực tiếp đến ADN gây ra hiện tượng thay thế cặp nucleotit này bằng cặp nucleotit khác, gây ra mất hoặc thêm cặp nucleotit. Trên cơ sở có những hóa chất chỉ tác động đến một loại nucleotit xác định nên người ta hi vọng có thể gây ra các đột biến mong muốn.

– Consixin làm cản trở quá trình hình thành thoi phân bào làm cho NST không phân li nên có thể tạo ra các thể đa bội.

– Phương pháp: ngâm hạt khô hay hạt nảy mầm tại những thời điểm nhất định, tiêm hóa chất vào bầu nhụy, quấn bông có tẩm dung dịch hoá chất vào đỉnh sonh trưởng của thân hoặc chồi. Đối với động vật, có thể cho hóa chất tác động đến tinh hoàn hoặc buồng trứng.

(BAIVIET.COM)