Trả lời câu hỏi 2 Bài 33 Trang 97 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 33 Trang 97 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 33 Trang 97 SGK Công nghệ lớp 10:

Em hãy cho biết, chế biến thức ăn bằng phương pháp lên men vi sinh vật có tác dụng gì ? Cho ví dụ về những phương pháp chế biến thức ăn bằng lên men vi sinh vật mà em biết.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 33 Trang 97 SGK Công nghệ lớp 10:

– Thức ăn bằng phương pháp lên men vi sinh có thêm những nấm men, vi khuẩn có ích nên có giá trị dinh dưỡng cao hơn.

– Ví dụ chế biến sắn giàu protein bằng cách cho nấm aspergillus hemebergii vào hỗn hợp bột sắn chế biến qua nước và nhiệt độ. Nấm sẽ phát triển trên hồ bột sắn tạo ra bột sắn giàu protein.

(BAIVIET.COM)