Trả lời câu hỏi 2 Bài 33 Trang 164 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 33 Trang 164 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 33 Trang 164 SGK Lịch sử  lớp 10:

Dựa vào lược đồ hãy trình bày diễn biến chính của quá trình thống nhất nước Đức.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 33 Trang 164 SGK Lịch sử lớp 10:

Quá trình thống nhất nước Đức được thực hiện từ trên xuống thông qua ba cuộc chiến tranh với các nước láng giềng:

– Năm 1864, Bi-xmac gây chiến tranh với Đan Mạch, chiếm Hôn-xtai-nơ và Sơ-lê-xvich thuộc Hắc Hải và Bantich

– Năm 1866, Bi-xmac gây chiến tranh với Áo, Đức thành lập Liên bang Bắc Đức

– Năm 1870 – 1871, Bi-xmac gây chiến tranh với Pháp thu phục các bang miền Nam thống nhất nước Đức.

(BAIVIET.COM)