Trả lời câu hỏi 2 Bài 33 Trang 142 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 33 Trang 142 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 33 Trang 142 SGK Công nghệ lớp 11:

Trình bày đặc điểm truyền momen quay từ hộp số đến cầu sau của ô tô.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 33 Trang 142 SGK Công nghệ lớp 11:

Trong hệ thống truyền lực, hộp số lắp cố định trên khung xe, cầu sau được đỡ bởi các bánh xe. Khi xe chuyển động bánh xe chuyển dộng lên, xuống do mặt đường không phẳng, nên cầu sau xe luôn có sự dịch chuyển lên xuống theo phương thẳng đứng.

(BAIVIET.COM)