Trả lời câu hỏi 2 Bài 33 trang 109 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 33 Trang 109 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 33 Trang 109 SGK Sinh học lớp 6:

Nhìn vào bảng trên, hãy chỉ ra diểm giống và khác nhau giữa hạt đỗ đen và hạt ngô?

Câu hỏiTrả lời
Hạt đậu đenHạt ngô
Hạt gồm có những bộ phận nào?Vỏ, phôiVỏ, phôi, phôi nhũ
Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt?VỏVỏ
Phôi gồm những bộ phận nào?Chồi mầm, lá mầm, thân mầm, rễ mầmChồi mầm, lá mầm, thân mầm, rễ mầm
Phôi có mấy là mầm?2 lá mầm1 lá mầm
Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu?Ở 2 lá mầmỞ phôi nhũ

Lời giải câu hỏi 2 Bài 33 Trang 109 SGK Sinh học lớp 6:

– Khác nhau:

+ Hạt đậu đen: phôi có 2 lá mầm

+ Hạt ngô: Phôi có 1 lá mầm

– Giống nhau:

+ Phôi đều gồm : Chồi mầm, lá mầm, thân mầm, rễ mầm

+ Hạt đều được bao bọc bởi vỏ

BAIVIET.COM