Trả lời câu hỏi 2 Bài 33 trang 105 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 33 Trang 105 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Các khu vực châu Phi (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 33 Trang 105 SGK Địa lí lớp 7:

Thành phần chủng tộc của Nam Phi khác với của Bắc Phi và Trung Phi như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 33 Trang 105 SGK Địa lí lớp 7:

Thành phần chủng tộc của khu vực Nam Phi đa dạng hơn Bắc Phi và Trung Phi.

– Bắc Phi: chủ yếu là người Ả Rập , người Béc-be thuộc chủng tộc ơ-rô-pê-ô-it.

– Trung Phi: chủ yếu là người Nê-grô-it.

– Nam Phi: chủ yếu là người Nê-grô-it, ơ-rô-pê-ô-it, người lai. Riêng Ma-đa-ga-xca là người Man-gat thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it.

(BAIVIET.COM)