Trả lời câu hỏi 2 Bài 32 Trang 161 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 32 Trang 161 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 32 Trang 161 SGK Lịch sử  lớp 10:

Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 32 Trang 161 SGK Lịch sử lớp 10:

– Cách mạng công nghiệp làm cho nền kinh tế Anh bước vào thời kì công nghiệp hóa, năng suất lao động ngày càng tăng.

– Góp phần làm củng cố địa vị của giai cấp tư sản Anh, làm cho chủ nghĩa tư bản Anh phát triển nhanh chóng và có điều kiện vươn lên cạnh tranh với các nước tư bản khác.

– Đến thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”.

(BAIVIET.COM)