Trả lời câu hỏi 2 Bài 32 Trang 115 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 32 Trang 115 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 32 Trang 115 SGK Địa lí lớp 8:

Em hãy nêu nhiệt độ cao nhất của ba trạm khí tượng Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1) và nguyên nhân của những khác biệt đó?

tra loi cau hoi 2 bai 32 trang 115 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 32 Trang 115 SGK Địa lí lớp 8:

– Nhiệt độ tháng cao nhất của trạm khí tượng Hà Nội, Huế là tháng 7, trạm Tp. Hồ Chí Minh là tháng 4.

– Nguyên nhân:

Tp. Hồ Chí Minh nằm gần xích đạo, trong năm có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh thời gian với thời gian cách xa nhau. Tháng 4 ở Tp. Hồ Chí Minh có nhiệt độ cao nhất độ cao nhất vì lúc đó mặt trời qua thiên đỉnh với thời gian gần nhau. Tháng 7 ở Huế, Hà Nội có nhiệt độ cao nhất vì lúc này có góc chiếu sáng mặt trời lớn.

(BAIVIET.COM)