Trả lời câu hỏi 2 Bài 32 trang 107 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 32 trang 106 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 32: Thực hành: Mổ cá.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 32 trang 106 SGK Sinh học lớp 7:

Mỗi nhóm báo cáo, nhận xét về 1 hệ cơ quan, các nhóm khác bổ sung.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 32 trang 106 SGK Sinh học lớp 7:

Cá có hệ thần kinh ống bao gồm:

– Trung ương thần kinh:

+ Não: nằm trong hộp sọ

Cấu tạo não cá gồm 5 phần:

Não trước: kém phát triển

Não trung gian

Não giữa: Lớn, trung khu thị giác

Tiểu não: phát triển: phối hợp các cử động phức tạp.

Hành tuỷ: điều khiển nội quan

+ Tuỷ sống:nằm trong cột xương sống.

+ Dây thần kinh: Đi từ trung ương thần kinh đến các cơ quan.

– Các nhóm dựa vào bảng các nội quan làm các hệ cơ quan còn lại.

(BAIVIET.COM)