Trả lời câu hỏi 2 Bài 31 trang 98 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 31 Trang 98 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Kinh tế châu Phi (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 31 Trang 98 SGK Địa lí lớp 7:

Quan sát bảng số liệu dưới đây kết hợp với hình 29.1, cho biết sự khác nhau về mức độ đô thị hóa giữa các quốc gia ven vịnh Ghi-nê, duyên hải Bắc Phi và duyên hải Đông Phi.

TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA Ở CHÂU PHI (Năm 2000)

Tên nướcDân số (triệu người)Tỉ lệ dân thành thị (%)
An-giê-ri31,049
Ai Cập69,843
Ni-giê-ri-a126,636
Xô-ma-li7,518
Kê-ni-a29,820

Lời giải câu hỏi 2 Bài 31 Trang 98 SGK Địa lí lớp 7:

– Mức độ đô thị hóa cao nhất: duyên hải Bắc Phi (An-giê-ri, Ai Cập).

– Mức độ đô thị hóa khác cao: ven vịnh Ghi-nê (Ni-giê-ri-a).

– Mức độ đô thị hóa thấp: duyên hải Đông Phi (Kê-ni-a, Xô-ma-li).

(BAIVIET.COM)