Trả lời câu hỏi 2 Bài 31 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 31 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 31 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 10:

Theo em, cá có ăn được phân đạm, phân lân không ? Vì sao để tăng cường nguồn thức ăn cho cá lại bón những loại thức ăn này ? Bón phân hữu cơ cho vực nưới nuôi cá có tác dụng gì ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 31 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 10:

– Cá không ăn phân đạm và phân lân.

– Bón những loại phân này để những thực vật bậc cao, vi sinh vật có thức ăn và phát triển được làm thức ăn cho cá.

– Bón phân hữu cơ tăng cường lượng chấn vẩn, mùn bã hữu cơ, hàm lượng các chất dinh dưỡng làm thức ăn thủy sinh và cho cá.

(BAIVIET.COM)