Trả lời câu hỏi 2 Bài 31 Trang 152 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 31 Trang 152 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 31 Trang 152 SGK Lịch sử  lớp 10:

Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò như thế nào trong việc chuẩn bị cách mạng?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 31 Trang 152 SGK Lịch sử lớp 10:

– Tố cáo chế độ phong kiến báo thủ lạc hậu. Dọn đường cho cách mạng bùng nổ.

– Định hướng cho một xã hội mới trong tương lai

(BAIVIET.COM)