Trả lời câu hỏi 2 Bài 31 trang 122 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 31 Trang 122 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 31 Trang 122 SGK Sinh học lớp 10:

Ba bệnh sốt rất phổ biến ở Việt Nam do muỗi là vật trung gian truyền bệnh gồm sốt rét, sốt xuất huyết và viêm não Nhật Bản. Theo em bệnh nào là bệnh virut? Cần phải làm gì để phòng chống các bệnh này?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 31 Trang 122 SGK Sinh học lớp 10:

– Muỗi Aedes truyền virut Đangơ gây bệnh sốt xuất huyết.

– Muỗi Culex truyền virut gây viêm não Nhật Bản cho người.

– Muỗi Anophen truyền bệnh sốt rét do động vật nguyên sinh Plasmodium gây ra.

– Biện pháp phòng tránh các bệnh này là:

+ Ngủ mắc màn.

+ Phun thuốc diệt muỗi.

+ Vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm.

BAIVIET.COM