Trả lời câu hỏi 2 Bài 31 Trang 111 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 31 Trang 111 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 31 Trang 111 SGK Địa lí lớp 8:

Vì sao hai loại mùa trên lại có đặc tính trái ngược nhau như vậy ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 31 Trang 111 SGK Địa lí lớp 8:

– Gió mùa đông bắc thổi từ áp cao Xi-bia, với đặc tính lạnh, khô.

– Gió mùa tây nam thổi từ biển vào nên ẩm, mang mưa lớn.

(BAIVIET.COM)