Trả lời câu hỏi 2 Bài 31 trang 104 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 31 Trang 104 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo quả.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 31 Trang 104 SGK Sinh học lớp 6:

– Hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành?

– Noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt?

– Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành? Quả có chức năng gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 31 Trang 104 SGK Sinh học lớp 6

– Hạt do noãn phát triển thành.

– Noãn sau khi thụ tinh xảy ra các hiện tượng.

+ Tế bào hợp tử phát triển thành phôi.

+ Vỏ noãn hình thành vỏ hạt.

+ Phần còn lại của noãn phát triển thành bộ phận chứa chất dự trữ cho hạt.

– Bầu nhụy phát triển thành quả chứa hạt.

– Quả có chức năng bảo vệ hạt.

BAIVIET.COM