Trả lời câu hỏi 2 Bài 31 trang 100 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 31 Trang 100 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Trao đổi chất.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 31 Trang 100 SGK Sinh học lớp 8:

Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào?

– Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra sản phẩm gì?

– Những sản phẩm đó của tế bào đổ vào nước mô rồi vào máu và được đưa tới đâu?

– Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 31 Trang 100 SGK Sinh học lớp 8:

– Máu và nước mô cung cấp O2 và các chất dinh dưỡng cho tế bào .

– Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra CO2 và chất thải.

– Những sản phẩm đó của tế bào đổ vào nước mô rồi vào máu và được đưa cơ quan bài tiết và phổi.

– Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện:

+ Các chất dinh dưỡng và oxi tiếp nhận từ máu và nước mô được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống.

+ Các sản phẩm phân hủy được đưa vào môi trường trong, đưa tới cơ quan bài tiết, còn khí CO2 được đưa tới phổi để thải ra ngoài.v

BAIVIET.COM