Trả lời câu hỏi 2 Bài 30 trang 86 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 30 Trang 86 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Di truyền học với con người.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 30 Trang 86 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Tại sao kết hôn gần làm suy thoái nòi giống?

– Tại sao những người có quan hệ huyết thống từ đời thứ tư trở đi thì được Luật Hôn nhân và gia đình cho phép kết hôn với nhau?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 30 Trang 86 SGK Sinh học lớp 9:

– Kết hôn gần tạo cơ hội cho các gen lặn gây bệnh dễ gặp nhau ở thể đồng hợp dẫn đến suy thoái giống nòi.

– Những người từ đời thứ tư trở đi có sự sai khác về mặt di truyền nhiều hơn, các gen lặn khó gặp nhau hơn nên được cho phép kết hôn.

(BAIVIET.COM)