Trả lời câu hỏi 2 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử  lớp 10:

Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 10:

– Tháng 5/1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, quyết định thành lập “Quân đội quốc gia”, bổ nhiệm Oa-sinh-ton làm tổng chỉ huy, đồng thời kêu gọi nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng quân đội. Cuộc đấu tranh giành độc lập không ngường phát triển. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh.

– 4/7/1776, Đại hội thông qua bản Tuyên ngôn độc lập chính thức tuyên bố 1 thuộc địa thoát ly khỏi Anh, thành lập một quốc gia độc lập – Hợp chúng quốc Mĩ.

– Tuy nhiên, cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân thuộc địa vẫn còn phải tiếp diễn . Sau nhiều thắng lợi quân sự tiêu biểu là Xa-ra-tô-ga (1777) và I-ooc-tao (1781) quân Anh bị đánh bại hoàn toàn. Hợp chúng quốc Mĩ chính thức thành lập.

(BAIVIET.COM)