Trả lời câu hỏi 2 Bài 30 trang 101 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 30 Trang 101 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Ôn tập phần 1: Động vật không xương sống.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 30 Trang 101 SGK Sinh học lớp 7:

Em hãy nghiên cứu kĩ bảng 2, vận dụng vốn kiến thức vừa học, lần lượt thực hiện các hoạt động sau:

– Ghi vào cột 2 một số động vật trong bảng 1 mà em biết đầy đủ (chọn ở mỗi hàng dọc 1 loài)

– Ghi vào cột 3 môi trường sống của động vật.

– Ghi tiếp vào cột 4 (kiểu dinh dưỡng), cột 5 (kiểu di chuyển), cột 6 (kiểu hô hấp) của động vật đó để chứng tỏ chúng thích nghi với môi trường sống.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 30 trang 101 SGK Sinh học lớp 7:

Bảng 2. Sự thích nghi của động vật với môi trường sống

STTTên động vậtMôi trường sốngSự thích nghi
Kiểu dinh dưỡngKiểu di chuyểnKiểu hô hấp
123456

1

2

3

– Ốc sên

– Mực

– Tôm

– Cạn

– Nước mặn

– Nước mặn, nước lợ

– Dị dưỡng

– Dị dưỡng

– Dị dưỡng

– Bò chậm chạp

– Bơi

– Bơi, búng càng bật nhảy, bò

– Hệ thống ống khí

– Hệ thống ống khí

– Hệ thống ống khí

(BAIVIET.COM)