Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 49 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 49 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 3 trang 49 SGK Toán 9 – Tập 1:

Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x và y = 2x + 3 theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:

tra loi cau hoi 2 bai 3 trang 49 sgk toan lop 9 – tap 1 - de bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 3 trang 49 SGK Toán 9 – Tập 1:

tra loi cau hoi 2 bai 3 trang 49 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)