Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 30 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 30 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3. Đơn thức.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 3 Trang 30 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Cho một ví dụ về đơn thức.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 3 trang 30 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Một ví dụ về đơn thức là 15xy³

(BAIVIET.COM)